Anleggsarbeidere med høg kompetanse

Ein omfattende maskinpark og brei fagkompetanse gjer oss til ein allsidig entreprenør

Be om pristilbod

Noko av det me kan gjere for deg er:

Hus og hyttetomter

Trenger du hjelp med eksisterande tomt? Godt utstyr og høg kompetanse er ein viktig del av effektivt og kvalitetsmessig utført arbeid. Vi utfører alle typar oppdrag ved opparbeiding og klargjøring av hus-, hytte,- og industritomter.

Industritomter

Info kjem.

Natursteinsmuring

Muring med naturstein er ei kunstform som krev kunnskap og tolmod, og eit godt utført arbeid resulterer i ein mur som kan stå i fleire generasjonar. Enten du treng ein praktisk støttemur, eller ein vakker mur som kan pryda uteområdet. Vi bistår med kompetansen vår.

Vann og avløp

Vi har anleggsarbeidarar med alle nødvendige sertifikat, som sikrar godt og trygt utført arbeid innan vatn og avløp. Etter mange år i bransjen har vi opparbeidd oss solid erfaring innan bygging og rehabilitering av vass- og avløpsanlegg og komplett infrastruktur for private og offentlege kundar.

Boring og sprengning

Vi har moderne utstyr og høg kompetanse innan faget. Vi utfører alle typar bore- og sprengningsjobber.

Å sprenga fjell er ein jobb som krev høgt fokus på trygging. Vi nyttar oss av kvalifiserte medarbeidarar med kompetanse til å utføra alle typar sprengningsjobber i Telemark og Agder. Vi har alt av nødvendig utstyr og maskiner som blir kravde for ein effektiv, trygg og konkurransedyktig jobb.

Maskintransport

Felle Maskin AS har erfaring med transport av maskiner og utstyr over heile Telemark og Agder. Vi utfører jobben trygt og effektivt, med alle førehandsreglar for at maskinene dine og utstyret ditt skal komma trygt fram til riktig tid.

Utleige av maskin og utstyr

Info kjem.

Masseforflytning

Felle Maskin AS løyser dei fleste oppdrag innan flytting av massar ved med mindre graveoppdrag, til større prosjekt med flytting av massar i samband med sprengningsarbeid. Medarbeidarane våre utfører jobben effektivt frå A til B.

Riving

Ved rivningarbeid blir stilt det strenge kravet til handtering av materiale og trygging. Med erfaringa vår blir jobben utført trygt, sikkert og forsvarleg. Vi utfører alt frå selektiv riving av mindre konstruksjonar til større og meir omfattande rivningprosjekt.

Kva kan vi hjelpa deg med?

Ta gjerne kontakt og fortel oss korleis vi kan bistå deg med prosjektet ditt.