Maskinparken vår

Felle Maskin AS har ein omfattande maskinpark klare for nye oppdrag

Be om pristilbod

Høg kapasitet for store og små oppdrag

Hos Felle Maskin tar vi gjerne på oss små og store utfordringar. Med ein omfattande og allsidig maskinpark beståande av gravarar, lastebilar, boreriggar og det som elles blir kravd for å utføra arbeid inne:

Arbeid vi utfører:

  • Hus og hyttetomter

  • Industritomter

  • Natursteinsmuring

  • Vatn og avløp

  • Boring og sprengning

  • Maskintransport

  • Masseforflytting

  • Riving

Er det noko vi kan hjelpa deg med?

Har du behov for erfarne anleggsarbeidarar til eit nytt prosjekt? Vi tar gjerne på oss jobben.